Aanvraag kredietinfomatie

Bedrijven die relaties aangaan met nieuwe partnerbedrijven of met klanten doen er goed aan om een aanvraag kredietinformatie te doen voordat er iets wordt getekend. Uit de informatie die dan boven tafel komt kunnen conclusies worden getrokken over de financiële stabiliteit en betrouwbaarheid van zo’n partner. Door hier open over te zijn en aan te geven dat bij elke nieuwe klant of bedrijfspartner een aanvraag kredietinformatie wordt gedaan, is de kans dat er een vertrouwensbreuk ontstaat vrij klein. Als bedrijven het niet prettig vinden dat hun reilen en zeilen onderzocht wordt kan dat ook betekenen dat ze in het verleden problemen hebben gehad.

Aanvraag kredietinfomatie

CBMK als intermediair

Grote bedrijven maken voor de praktische uitvoering van hun credit-management vaak gebruik van de specialisten van CBMK. Dat houdt onder anderen in dat de debiteuren administratie op een moderne manier is ingericht, en dat debiteuren goed worden gemonitord ten aanzien van het tijdig betalen van de facturen. Dit geldt specifiek voor klanten waarbij uit de aanvraag kredietinformatie wat onregelmatigheden naar boven zijn gekomen. Als er sprake is van wanbetaling zal CBMK hen eerst een formele herinnering sturen, maar tegelijk zal er ook persoonlijk contact worden opgenomen.

Debiteuren helpen

Als financieel specialist weet CBMK dat voorkomen moet worden dat voor een onbetaalde factuur via een rechterlijke beslissing betaling moet worden afgedwongen. Verreweg de meeste klanten die zakelijke aankopen doen willen wel betalen, maar hebben daar niet de mogelijkheid voor. De oorzaken daarvoor zijn heel divers, maar er is vrijwel altijd een oplossing te vinden. CBMK helpt de wanbetalers om hun financiën weer op orde te krijgen. De onbetaalde factuur van de opdrachtgever van CBMK wordt als eerste voldaan. Daarna is de kans klein dat het bedrijf weer in financiële problemen komt erg klein.