Een ongevalsonderzoek valt onder het takenpakket van een veiligheidsdeskundige. Er zijn verschillende manieren en momenten waarop een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd. Uiteraard wordt dat gedaan op het moment dat er zich een ongeval heeft voorgedaan. Maar tijdens een preventieve onderzoek analyse wordt er ook uitgebreid gekeken naar wat een ongeluk kan veroorzaken in soortgelijke situaties en welke ongelukken er zijn gebeurd bij bedrijven die bepaalde factoren met het jouwe gemeen hebben. Denk aan de grootte van het bedrijf, het pand en de omgeving. Zodra duidelijk wordt dat er een vergrootte kans is op bijvoorbeeld valgevaar of brandgevaar zal dat in kaart worden gebracht en er een plan van aanpak worden gemaakt. Zo probeert men het ongeval voor te zijn en wordt de kans op een calamiteit verkleind.

Als een ongeluk dan toch gebeurt, wat zoekt het ongevalsonderzoek dan uit?

Ondanks een goede preventieve analyse zal er af en toe toch een ongevallenonderzoek moeten komen. Hoe goed je je ook voorbereid, een ongeluk kan desondanks altijd gebeuren. Het ongevallenonderzoek bekijkt dan hoe het ongeluk toch heeft kunnen plaatsvinden. De veiligheidsdeskundige neemt in dat geval de administratieve last van je over en zal als het nodig is ook contact opnemen met verzekeraars. Daarnaast moet er verplicht worden gekeken naar hoe een dergelijk ongeluk in de toekomst voorkomen kan worden. Daarom zal er een nieuw plan van aanpak worden opgesteld en doorgevoerd met betrekking tot de bedrijfsveiligheid. Misschien wordt er geadviseerd om het personeel bepaalde veiligheidstrainingen te laten volgen. Die zal de werkgever van de veiligheidsdeskundige meestal ook wel kunnen aanbieden.